• अनुहार क्याप्चर बुलेट क्यामेरा

    SOAR202
    अनुहार क्याप्चर बुलेट क्यामेरा

  • LPR H.265 बुलेट नेटवर्क क्यामेरा

    SOAR202-LPR
    लाइसेन्स प्लेट पहिचान (LPR) अल्ट्रा-लो-लाइट स्मार्ट क्यामेरा

  • अनुकूलित उत्पादन